Algemene Voorwaarden

Deze ‘Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Brekky en zijn klanten. Brekky vof handelend onder de naam ‘Brekky’. 

Vlasmarkt 8
2000 Antwerpen
België

BE 0752.583.606
E-Mail: info@brekky.be 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Beveiligd afrekenen’ tijdens het proces van het plaatsen van een bestelling via brekky.be
 2. Na ontvangst van de bestelling, zal Brekky de bestelling elektronisch aan de klant bevestigen.
 3. De bestelling kan alleen correct geleverd worden als de klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de bestelling. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Brekky te melden.
 4. De klant kiest een bezorgdatum en dient de geleverde Brekky diezelfde dag uit zijn brievenbus te halen. Indien dit niet gebeurd kan Brekky niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade.
 5. Brekky kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kwaliteitsverlies dat optreed wanneer één van onze producten pas na 12u, diezelfde dag, uit de brievenbus wordt gehaald.
 6. Het gekozen uur bij de bestelling van de klant is niet het exacte maar wel het uiterlijke uur dat de levering plaatsvindt. 
 7. Indien de klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de overeenkomst niet nakomt, dan kan Brekky besluiten om toekomstige bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.
 8. Indien de klant schijnbaar valse of frauduleuze bestellingen plaatst, dan kan Brekky hiervan aangifte doen bij de politie.
 9. Klachten van de klant over het aanbod, de bestelling of de uitvoering van de overeenkomst, kunnen worden verstuurd, per mail, naar info@brekky.be.  
 10. Nadat de klacht door Brekky is ontvangen zal Brekky zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Brekky streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
 11. Klachten moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Brekky.
 12. Bij het afronden van de bestelling gaat de klant akkoord met het ontvangen van e-mail communicatie. De klant kan zich afmelden van deze mailings onderaan desbetreffende e-mail. Voor mailverkeer dat verband houden met een bestelling, zoals bevestiging van bestelling en levering, kan men zich niet afmelden. Deze communicatie is noodzakelijk om een goede dienstverlening aan te bieden. 
 13. Brekky verwerkt persoonlijke gegevens van de klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacybeleid van toepassing.
 14. De naam en het logo van Brekky zijn beschermd door nationale en internationale wetten. De gebruiks- en reproductierechten, alsook de intellectuele rechten die verband houden met deze website zijn de exclusieve eigendom van Brekky. Buiten het raadplegen van de website, wordt er geen enkele licentie of eender welk ander recht verleend aan eender wie op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Deze mogen enkel worden gereproduceerd of meegedeeld aan het publiek na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Brekky. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mogen deze bv. niet worden gereproduceerd zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Brekky.
 15. Brekky stelt zijn producten en diensten op de website zodanig voor dat de klant kennis heeft van de essentiële kenmerken alvorens een bestelling te plaatsen. De foto’s van de producten op de website worden enkel ter illustratie vermeld en zijn niet contractueel. Hoewel Brekky er alles aan gedaan heeft om de producten zo getrouw mogelijk weer te geven, kan Brekky niet waarborgen dat de weergave van de producten op het scherm van de klant precies overeenstemt met de bestelde producten. De producten kunnen dus kleine verschillen vertonen met de foto’s. Hoewel Brekky er alles aan gedaan heeft om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, kunnen alle groottes, gewichten, inhouden, afmetingen en metingen weergegeven op de website aanvaardbare verschillen vertonen.
 16. Alle voorzorgsmaatregelen werden getroffen om de nauwkeurigheid te waarborgen van de informatie die betrekking heeft op elk product. Desalniettemin zijn voedingswaren constant onderhevig aan aanpassingen zodat de ingrediënten, de voedingswaarden en de allergenen kunnen wijzigen. Als u denkt dat bepaalde voedingswaarde en/of allergenen niet (meer) correct zijn, kan u ons bereiken op info@brekky.be. We zullen dit dan zo snel mogelijk onderzoeken en aanpassen wanneer nodig.
 17. Informatie met betrekking tot de producten mag enkel worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Elk onrechtmatig gebruik vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Brekky. Dit geldt voor de reproductie, wijziging, vertaling, stockage, verwerking en weergave van de inhoud van de databases, of van andere elektronische systemen en media. De onrechtmatige reproductie of de weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of van volledige pagina’s is niet toegestaan en is strafbaar. Enkel de afdrukken en downloads van de inhoud van de website voor persoonlijke doeleinden, privé en niet-commercieel, zijn toegestaan.
 18. Het Belgisch recht is van toepassing en alleen de rechtbanken gevestigd op het Belgisch grondgebied zijn bevoegd.

Brekky heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij:

KBC verzekeringen nv
Professor Roger van Overstraetenplein 2,
3000 Leuven

via de volgende assuradeur:

Antwerpen metropool
Jan Van Lierstraat 3 / 0A
2000 Antwerpen

X
Brekky mannetje

WELKOM

Log in op je account

  Waarom kiezen voor wekelijkse bestellingen?
 • Elke week een automatische levering op de dag(en) die jij kiest
 • Pas heel gemakkelijk de inhoud of leveringsdag aan in je account
 • Pauzeer of cancel je automatische bestelling heel gemakkelijk